Skip to content

Workshops 2022/2023

The series of 5 workshops each semester aim to lead the students through a creative process:

  • experimentation
  • reflection
  • research

Mae’r gyfres o 5 gweithdy bob semester yn arwain y myfyrwyr drwy broses greadigol:

  • arbrofi
  • myfyrio
  • ymchwilio

The 5 workshops enable the students to witness and ‘get’ for the first time, or ‘get’ again a creative process that can be the foundation of any creative project in any discipline. The students will be encouraged to learn how to apply this process to their own individual self – directed projects and their projects in other practice based modules.

Mae’r 5 gweithdy yn galluogi’r myfyrwyr i weld a ‘deall’ proses greadigol, am y tro cyntaf neu eu deall eto o’r newydd, a all ddarparu sylfaen i unrhyw brosiect creadigol mewn unrhyw ddisgyblaeth. Anogir y myfyrwyr i ddysgu sut i gymhwyso’r broses hon i’w prosiectau hunan-gyfeiriedig unigol eu hunain yn ogystal â’u prosiectau ar fodiwlau eraill sy’n seiliedig ar ymarfer.

The EVERYDAY

%d bloggers like this: