Skip to content

Past Students Notebooks

Student notebooks are a way of documenting their progress throughout the years. They contain ideas, project details, lecture notes, artist research and a myriad of creativity over various disciplines. Each notebook is unique to the student and no two are the same.

Mae llyfrau nodiadau’r myfyrwyr yn ffordd o gofnodi eu cynnydd ar hyd y blynyddoedd. Maent yn cynnwys syniadau, manylion prosiectau, nodiadau darlith, ymchwil i artistiaid a myrdd o greadigrwydd mewn disgyblaethau amrywiol. Mae pob llyfr nodiadau yn unigryw i’r myfyriwr ac nid oes unrhyw un ohonynt yr un peth.

Farrah Nicholson Semester One

Farrah Nicholson Semester Two

Anna Serafin

Anna Serafin Final Project

M.Leo

M.Leo Final Project

Mayu Maruyama

Sally Maclachlan

Anna Yang

Ellie Waller

Ellie Waller Final Project

Anna Musiol

Kay Davies

Isaac Peat

%d bloggers like this: