Skip to content

Current Student Notebooks

Student notebooks are a way of documenting their progress throughout the years. They contain ideas, project details, lecture notes, artist research and a myriad of creativity over various disciplines. Each notebook is unique to the student and no two are the same.

Mae llyfrau nodiadau’r myfyrwyr yn ffordd o gofnodi eu cynnydd ar hyd y blynyddoedd. Maent yn cynnwys syniadau, manylion prosiectau, nodiadau darlith, ymchwil i artistiaid a myrdd o greadigrwydd mewn disgyblaethau amrywiol. Mae pob llyfr nodiadau yn unigryw i’r myfyriwr ac nid oes unrhyw un ohonynt yr un peth.

Mai-Lyng Robert

Tim Beckham

Amy Hamlett

Naomi Goodridge

Natasha Pikulinska

Weronika Kuczka

Dan Lewis

Matthew Hulse

Mollie Brooks

Richard Dannenberg

Nidhi Goel

Paulina Mikolajczak

Leave a Reply

%d