Student Notebooks / Llyfrau Myfyrwyr

Student notebooks are a way of documenting their progress throughout the years. They contain ideas, project details, lecture notes, artist research and a myriad of creativity over various disciplines. Each notebook is unique to the student and no two are the same.

Mae llyfrau nodiadau’r myfyrwyr yn ffordd o gofnodi eu cynnydd ar hyd y blynyddoedd. Maent yn cynnwys syniadau, manylion prosiectau, nodiadau darlith, ymchwil i artistiaid a myrdd o greadigrwydd mewn disgyblaethau amrywiol. Mae pob llyfr nodiadau yn unigryw i’r myfyriwr ac nid oes unrhyw un ohonynt yr un peth.

Student Notebooks / Llyfrau Myfyrwyr:

Mayu Maruyama
Farrah Nicholson – Semester One
Farrah Nicholson – Semester Two
Anna Musiol
Sally Maclachlan
Mai-Lyng Roberts
Anna Yang
Anna Serafin
Tim Beckham
Amy Hamlett
Naomi Goodridge
Isaac Peat
Natasha Pikulinska
M. Leo
Weronika Kuczka
Dan Lewis
Matthew Hulse
Mollie Brooks
Richard Dannenberg
Nidhi Goel
Paulina Mikolajczak
Lucy Jenkins
Kay Davies
Ellie Waller

Leave a Reply