Public Exhibitions/Arddangosfeydd cyhoeddus

Creative Arts Students have the opportunity to exhibit their individual self – directed interdisciplinary research and practice projects in two public exhibitions each year over the 3 years, in both the School of Art and the RIBA award-winning Aberystwyth Arts Centre.

Proposing and staging a site and situation – specific intervention project in and around the Arts centre in one of the UK’s largest Arts Centre’s and ‘national flagship for the arts’ with over 70,000 visitors a year is a fantastic opportunity for students to learn and practice many key professional skills including event management from budgeting, designing, promotion, marketing and hosting.

Due to Covid-19 the forthcoming public exhibitions will be online.

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Creadigol yn cael cyfle i arddangos eu prosiectau ymchwil ac ymarfer rhyngddisgyblaethol a hunan-gyfeiriedig mewn dwy arddangosfa gyhoeddus bob blwyddyn dros y 3 blynedd, yn yr Ysgol Gelf ac yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (sydd wedi ennill gwobr RIBA).

Mae’r cyfle i lunio a chynnal prosiect ymyriad safle-benodol yn, ac o amgylch, Canolfan y Celfyddydau – un o’r canolfannau mwyaf o’i bath yn y DU a gydnabyddir yn genedlaethol fel lleoliad blaenllaw ar gyfer y celfyddydau, ac sy’n denu dros 70,000 o ymwelwyr y flwyddyn – yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu ac ymarfer llu o sgiliau proffesiynol allweddol, gan gynnwys rheoli digwyddiadau (cyllidebu, cynllunio, hyrwyddo, marchnata a chynnal digwyddiadau).

The Spring Show 2021/Sioe Gwanwyn 2021

Animal/Anifeiliaid

Friday 30th April 7.00pm until  Saturday May 1st 10.30pm
The event is in 3 episodes:
Friday April 30th 19.00pm – 22.30pm
Saturday May 1st 14.00- 17.30pm
Saturday May 1st 19.00pm – 22.30pm

Zoom Webinar link:

https://aber-ac-uk.zoom.us/j/99889995825

Meeting ID / ID y Cyfarfod : 998 8999 5825

Passcode / Cyfrinair: 594822

Facebook live stream:

https://www.facebook.com/springshow2021

Episode 1 Showreel Part One

THE WINTER SHOW 2020/Y SIOF AEAF 2020

Go to our Facebook page to see the posts leading up to the show and the recording of the fb livestream

https://www.facebook.com/wintershow2020

Here are the recordings of the live stream exhibition in 3 episodes:

Episode One; Chaos

Episode Two; Flow

Episode Three; Meanders