Public Exhibitions

Creative Arts Students have the opportunity to exhibit their individual self – directed interdisciplinary research and practice projects in two public exhibitions each year over the 3 years, in both the School of Art and the RIBA award-winning Aberystwyth Arts Centre.
 
Proposing and staging a site and situation – specific intervention project in and around the Arts centre in one of the UK’s largest Arts Centre’s and ‘national flagship for the arts’ with over 70,000 visitors a year is a fantastic opportunity for students to learn and practice many key professional skills including event management from budgeting, designing, promotion, marketing and hosting.
 
Due to Covid-19 the forthcoming public exhibitions will be online.
Mae myfyrwyr y Celfyddydau Creadigol yn cael cyfle i arddangos eu prosiectau ymchwil ac ymarfer rhyngddisgyblaethol a hunan-gyfeiriedig mewn dwy arddangosfa gyhoeddus bob blwyddyn dros y 3 blynedd, yn yr Ysgol Gelf ac yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (sydd wedi ennill gwobr RIBA).
 
Mae’r cyfle i lunio a chynnal prosiect ymyriad safle-benodol yn, ac o amgylch, Canolfan y Celfyddydau – un o’r canolfannau mwyaf o’i bath yn y DU a gydnabyddir yn genedlaethol fel lleoliad blaenllaw ar gyfer y celfyddydau, ac sy’n denu dros 70,000 o ymwelwyr y flwyddyn – yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu ac ymarfer llu o sgiliau proffesiynol allweddol, gan gynnwys rheoli digwyddiadau (cyllidebu, cynllunio, hyrwyddo, marchnata a chynnal digwyddiadau).

The Spring Show 2021/Sioe Gwanwyn 2021

Animal/Anifeiliaid

Friday 30th April 7.00pm until  Saturday May 1st 10.30pm
The event was in 3 episodes:
Friday April 30th 19.00pm – 22.30pm
Saturday May 1st 14.00- 17.30pm
Saturday May 1st 19.00pm – 22.30pm

Go to our Facebook page to see the posts leading up to the show and the recording of the fb livestream

https://www.facebook.com/springshow2021

Or to view the as yet unedited recordings of the event:

Episode One

https://aber-ac-uk.zoom.us/rec/share/iUBuad5QgHlK3QltNHYjTI8zwz68a7RkP5fcaXxEsMoXBSv3aZjj30m45tkPslSY.PqO_Gmi7pl-hiVWv
Access Passcode: y=9dE?zJ

Episode Two and Three

https://aber-ac-uk.zoom.us/rec/share/gLnSBCfH4Y4WJdcD-89DmmgSIXNAMD3sL0bzgoslFvxIvUCMDFbhOgJujdCaet7y.xUGgkJ7zv7uQ3vn1
Access Passcode: Z*9V6DvK

 
 

THE WINTER SHOW 2020/Y SIOF AEAF 2020

Nature/Natur

Go to our Facebook page to see the posts leading up to the show and the recording of the fb livestream

https://www.facebook.com/wintershow2020

 

 

Here are the recordings of the live stream exhibition in 3 episodes:

Episode One; Chaos

Episode Two; Flow

Episode Three; Meanders