Skip to content

Archive

Highlights from previous Creative Arts students projects can be found here…

Gellir gweld uchafbwyntiau prosiectau blaenorol gan fyfyrwyr y Celfyddydau Creadigol yma…


The TAKEOVER – May 2017

The TAKEOVER – May 2018

The TAKEOVER – May 2019

The Winter Show – December 2019

Freedom in Isolation Exhibition – May 2020

Covid – 19, Lockdown – and everything ended and closed, we had to cancel the TAKEOVER at the Arts Centre and all studio teaching, we went online to develop a series of student led workshops, a website and a 24 hour live stream exhibition.

Please see the students’ and lecturer Miranda Whall’s lockdown projects

The link to the website – https://freedominisolation.wordpress.com/blog/

Please see the live online student led workshops, the student interviews, the interview with Miranda Whall, performances, discussions, presentations etc.

The link to the 24 hour livestream exhibition/event –

https://www.twitch.tv/collections/P6CSsiCHDxZ6tQ

Photographic highlights: see below the translation


Covid-19, a’r cyfnod clo – a phopeth yn dod i ben ac yn cau. Bu raid i ni ganslo’r arddangosfa CYMRYD DROSODD yng Nghanolfan y Celfyddydau a’r holl ddysgu yn y stiwdio; aethom ati ar-lein i ddatblygu cyfres o weithdai dan arweiniad y myfyrwyr, gwefan ac arddangosfa ffrwd fyw 24 awr.

Dolen i’r wefan – https://freedominisolation.wordpress.com/blog/

Dyma rai o’r prosiectau y bu’r myfyrwyr a’r ddarlithwraig Miranda Whall yn gweithio arnynt yn ystod y cyfnod clo.

Dolen i’r arddangosfa/digwyddiad ffrwd fyw 24 awr –

https://www.twitch.tv/collections/P6CSsiCHDxZ6tQ

Yma gallwch weld y gweithdai byw ar-lein a arweinir gan y myfyrwyr, cyfweliadau â myfyrwyr, cyfweliad gyda Miranda Whall, perfformiadau, trafodaethau, cyflwyniadau ac ati.

Uchafbwyntiau ffotograffig:

%d bloggers like this: